תקנון וטפסים להגשת בקשות

טפסים עדכניים נמצאים באתר המודל של רשות המחקר במכללה: http://moodle.telhai.ac.il/course/view.php?id=8553