פניה לוועדת האתיקה

פניות לוועדת האתיקה יעשו דרך המנהל האדמיניסטרטיבי של הוועדה, מר אבישי לב,  במייל:
avishayl@telhai.ac.il
 
לוועדה נקבעו 5 מפגשים בשנה, אליהם תוכלו להגיש בקשות.
הזמנים להגשה נקבעו בסמוך להגשת מענקים ובהתאם ללוח השנה האקדמי, והם:
10/10/2018
5/12/2018
7/2/2019
14/5/2018
15/8/2018
 
תשובות תתקבלנה עד שלושה שבועות לאחר תאריכים אילו.
אנא התארגנו בהתאם.