פניה לוועדת האתיקה

פניות לוועדת האתיקה יעשו דרך המנהל האדמיניסטרטיבי של הוועדה, מר אבישי לב,  במייל:
avishayl@telhai.ac.il
 
לוועדה נקבעו 5 מפגשים בשנה, אליהם תוכלו להגיש בקשות.
הזמנים נקבעו בסמוך להגשת מענקים ובהתאם ללוח השנה האקדמי, והם:
17/12/2017
18/2/2018
20/5/2018
12/8/2018
15/10/2018
 
תשובות תתקבלנה עד שלושה שבועות לאחר תאריכים אילו.
אנא התארגנו בהתאם.
 
Date: 
שני, 15 מאי, 2017 -
17:15 עד 20:30