חוקי מדינה


חוקים המעודדים מחקר ופיתוח
חוק האקדמיה הלאומית - לחץ כאן
חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי - לחץ כאן
חוק המועצה להשכלה גבוהה - לחץ כאן
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות - לחץ כאן
חוקים ותקנות המטילים הגבלות על ביצוע מחקר
חוק איסור התערבות גנטית - לחץ כאן 
חוק האנטומיה והפתולוגיה - לחץ כאן 
חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים - לחץ כאן
חוק העתיקות - לחץ כאן
חוק הפטנטים - לחץ כאן
חוק זכויות יוצרים - לחץ כאן
חוק מידע גנטי - לחץ כאן
חוק צער בעלי חיים - לחץ כאן
תקנות הפרייה חוץ גופית - לחץ כאן
תקנות ניסויים בבני אדם - לחץ כאן

מאגר החקיקה של כנסת ישראל