אירועים וסדנאות

לחוקרים ולמרצים שלום רב,
וועדת האתיקה התכנסה למפגש פברואר ותשובות יתקבלו עד תחילת סמסטר ב'.
הוועדה תתכנס שוב בחודש מאי, במהלך סמסטר ב'.
לפניות : אבישי לב (avishayl@telhai.ac.il)