הרכב הועדה

חברי וועדת האתיקה:

יו"ר הועדה - ד"ר אנדראה שוכמן ספיר - החוג לתזונה

ד"ר אילנה היירסטון - החוג לפסיכולוגיה

ד"ר איילת שביט - פילוסופיה

ד"ר נירית קרני - החוג לחינוך

ד"ר שלמה שפירא - החוג לביוטכנולוגיה

מר אבישי לב - מנהל אדמניסטרטיבי - רשות המחקר ; avishayl@telhai.ac.il