בעלי תפקידים

בעלי תפקידים
דיקן לעינייני מחקר - פרופ' יעקב ויה ; vaya@migal.org.il
יו"ר היחידה למתן שרותי מחקר - ד"ר עומר הורביץ - horovitz.omer@gmail.com
מנהל אדמינסטרטיבי - אבישי לב - avishayl@telhai.ac.il

חברי ועדת המחקר:
ד"ר יוני וורטמן - vortmanyo@gmail.com
ד"ר ורד גולן שנער - vered.golan7@gmail.com

שליחת קולות קוראים
פזית כורידן; pazitc@telhai.ac.il
 
רכזת רשות המחקר – שירה ניב shiran@telhai.ac.il
תקציבאי רשות המחקר – עדו טננבאום ido@telhai.ac.il